Friday, May 18, 2018

Ettevõtluspäev TÜ Narva kolledžis. Kes soovib?

Tartu Ülikooli Narva kolledž kutsub (üli)õpilasi ettevõtluspäevale!
Viimastel aegadel on ettevõtlusõppest saanud üks populaarsematest valikõppesuundadest. Eestis ja Ida-Virumaal on piloteeritud ja käivitatud mitmed ettevõtlusõppeprogrammid, sh Ettevõtluslabor (@NarvaKolledž), Ettevõtlik kool (@IVEK), Starter (@TartuÜlikool@NarvaKolledž), õpilasfirmad (@JuniorAchievement) jm.
Ettevõtluspäeva raames tahame tutvustada õpilastele nende programmide võimalusi, sh ka räägime edulugudest. Samuti tahame pöörata tähelepanu sellele, mis on edukalt tehtud Ida-Viru ettevõtlusõppekeskkonnas, kasutades Põhjamaade kogemusi, kompetentse jm.
Ettevõtluspäevale  ootame õpilasi (alates 8.klass) põhikoolidest, gümnaasiumitest, kutsehariduskeskustest ja kõrgkoolidest erinevatest Ida-Viru linnadest ja koolidest. Vajaduse korral korraldame bussisõitu Kohtla-Järve-Jõhvi-Sillamäe-Narva ja tagasi.
Ettevõtluspäevakava on järgmine:
1)      Tervitussõnad
2)      Põhjamaade kogemuse kasutamine Ida-Viru ettevõtlusõppekeskkonnas
3)      Ettevõtlusprogrammide tutvustus ning informatsioon osalemiseks järgmisel õppeaastal
4)      Inspiratsioonitegevused. Tutvumismäng. Segameeskondade  koostamine. Ideederaju
5)      Esitlused
6)      Tänusõnad
Keeled: Eesti, vene, inglise (vajadusel tõlgime ja aitame)
Sündmus on planeeritud 24.05.18 kell 14-17.
Ettevõtluspäeva toetab Põhjamaade Ministrite Nõukogu.

Tuesday, May 15, 2018

2017.-18.õa kontrolltööde läbiviimise graafik

INGLISE KEEL 22. mail 2018.a

10MD 1.tund, kab.14 Maria Leshkovich, Svetlana Putkonen

MATEMAATIKA 30. mail 2018.a

10MD 1.tund, kab.22 Valentina Katušina, Tatiana Bolshakova

Родительское собрание 24.05

17.00-встреча с предметниками
18.00- общее собрание  в Актовом зале
18.30- классное собрание

Keelekohvik, Mina-aktiivne kodanik

Sillamäe Kannuka kool kutsub osalema huvitavas projektis "Keelekohvik, Mina-aktiivne kodanik". Kutse on manuses.

Projekti eesmärgiks on Ida-Virumaa noortel vanuses 14-19 võimaldamine  suhelda eesti või inglise keeles keelekandjate või inimestega, kes  valdavad keelt vabalt, arutada riigi/maakonna/linna küsimusi, avaldada  
oma arvamust.

Kas meil on aktiivsed õpilased, kellele meeldib ja kes ei karda väljendada oma arvamust? Kui sellised on, siis palun adnke mulle teada ka.  
Registreerimine üritusele kuni 25.05.2018.

EASTMAN CHARITY RUN 2018


Laupäeval, 26. mail algusega kell 11:00 toimub Kohtla-Järve rahvapargis III Kohtla-Järve linna Heategevusjooks „EASTMAN CHARITY RUN 2018“.

Registreerimine algab kell 09:00, hetaegevusjooksu avamine on kell 11:00.

Ahtme linnaosa koolidele väljub buss kell 10:00 Grossi kaupluse juurest.

Iga osavõtja pealt annetatakse 5 eurot ravi vajavate laste toetuseks.

Ürituse korraldajad ootavad aktiivset osavõttu!

Wednesday, May 9, 2018

Vanapaberi korjandus

24.05.2018 8.30 - 16.00 toimub vanapaberi korjandus
Altserva 6 ja Sõpruse 33 majade juures.

Õpilased, kes ei saa vanapaberit 24.05.18 korjanduskohta tuua võivad
kuni 24.05.18 toimetada vanapaberi Uikla prügilasse, öeldes millise
kooli ja millise klassiga on tegu.
Uikla prügila võtab vastu vanapaberi kogust, mis ületab 100 kg. Vastasel
juhul ei näita kaalud õigesti.